facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
18.08.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE – DEKLARACJE!
egzamin zawodowy

UWAGA SŁUCHACZE KIERUNKÓW:
1. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej sem. IV
2. Technik Administracji sem. IV
3. Technik Informatyk sem. IV
4. Technik Rachunkowości sem. IV
5. Technik Usług Kosmetycznych sem. IV

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2013 r. w sekretariacie szkoły, przy ul. Warszawskiej 20 należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia