Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

EGZAMIN ZAWODOWY–przekazanie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r.

17 marca 2018

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły przy ul. Warszawskiej 1 w Sosnowcu dnia 23 marca 2018 r. (piątek) od godziny 12.00.

UWAGA :

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu  mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.

Zobacz także