HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

styczeń 2024 r.

25.11.2023

Szanowni Słuchacze

W załączeniu przedstawiamy harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją. W przypadku kilku zmian egzaminu dla danego kierunku słuchacz zdaje egzamin zgodnie z otrzymaną na zajęciach informacją pisemną.

Egzaminy będą odbywać się w Szkole Żak w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Przybylaka 14 (z tyłu C.H. Pogoria).

Egzamin zawodowy informacje ogólne:

- na egzamin zawodowy słuchacz zgłasza się na 30 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia,

- należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, czarny długopis,

- na egzamin nie wolno wnosić telefonów, smart watchów itp.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).