Menu

Egzamin maturalny poprawkowy

25 lipca 2017

Informujemy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej - część pisemna z matematyki, odbędzie się w dniu 22 sierpień 2017 ( wtorek ) o godzinie 9:00. Egzamin przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Kisielewskiego 4b w Sosnowcu.

Zobacz także