Menu

Plan zajęć na cały semestr - Szkoła Policealna

23 listopada 2017

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla grup Szkoły Policealnej na cały semestr:

GRUPA SEMESTR Format Plan
Technik BHP I, II, III Excel Link_do_pobrania_BHP
PDF Link_do_pobrania_BHP
Technik administracji I, II, III Excel Link_do_pobrania_DSA
PDF Link_do_pobrania_DSA
Technik informatyk I, II, III, IV Excel Link_do_pobrania_DSI
PDF Link_do_pobrania_DSI
Technik usług kosmetycznych  I, II, III Excel Link_do_pobrania_DSK
PDF Link_do_pobrania_DSK 
Technik rachunkowości I, III Excel Link_do_pobrania_DSR
PDF Link_do_pobrania_DSR 
Florysta I, II Excel Link_do_pobrania_FLO
PDF Link_do_pobrania_FLO 
Technik eksploatacji portów i terminali I, III Excel Link_do_pobrania_PiT
PDF Link_do_pobrania_PiT
Technik archiwista III Excel Link_do_pobrania_TAR 
PDF Link_do_pobrania_TAR 
Opiekun medyczny I, II Excel Link_do_pobrania_OM
PDF Link_do_pobrania_OM

Zobacz także