PLAN ZAJĘĆ - semestr jesienny 2023 / 2024

semestr jesienny : wrzesień 2023 - styczeń 2024

22.8.2023

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wstępny plan zajęć w semestrze jesiennym dla wszystkich kierunków. Start pierwszych zajęć semestru jesiennego:

  • opiekun medyczny oraz technik masażysta - piątek 08.09.2023r.

  • wszystkie kierunki policealne - sobota 09.09.2023r

  • liceum ogólnokształcące dla dorosłych - sobota 09.09.2023r

  • kierunki jednoroczne płatne (rejestratorka medyczna, stylistka paznokci, wizażystka/stylistka) - sobota 16.09.2023r

Miejsce odbywania zajęć:

  • Liceum Katolickie w Sosnowcu, przy ul. Mariackiej 18

  • Szkoła Językowa Euro Lingua w Sosnowcu, ul. Hubala-Dobrzańskiego 124.

Prosimy sprawdzać aktualności tuż przed pierwszymi zajęciami nowego semestru z uwagi na możliwe zmiany.

Przypominamy - warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie frekwencji minimum 50% z każdego przedmiotu, zdobycie dwóch ocen cząstkowych oraz obecność na egzaminie semestralnym na ostatnich zajęciach danego przedmiotu.